Η προστασία ανηλίκων την εποχή που διανύουμε κρίνεται πιο επιβεβλημένη από ποτέ Ανέκαθεν αλλά και ιδιαίτερα σήμερα λαμβάνοντας υπ’όψιν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα παιδιά αποτελούν τον πλέον εύκολο στόχο σε ότι αφορά εκφοβισμό , εξαπατήσεις και απαγωγές.

Το νεαρό της ηλικίας καθιστά τους ανηλίκους ιδιαίτερα ευάλωτους σε παράνομες και εγκληματικές πρακτικές και συμπεριφορές. Οι κίνδυνοι από τους οποίους πρέπει να προστατευτεί ο ανήλικος είναι πάρα πολλοί. Το γραφείο μας θέλοντας να συνδράμει καταλυτικά στην προστασία των ανηλίκων και στη διαλεύκανση περιπτώσεων απαγωγής, έχει δημιουργήσει ένα ικανό δίκτυο από κατάλληλους ανθρώπους που μπορούν να αναλάβουν με επιτυχία τέτοιες υποθέσεις.

Με την εμπειρία που διαθέτουμε προστατεύουμε τόσο το γονέα που μας εμπιστεύεται όσο και τον ίδιο τον ανήλικο. Ειδικότερα στις περιπτώσεις απαγωγών που ο χρόνος μετρά αντίστροφα φέρνουμε σε μικρό χρόνο σημαντικά αποτελέσματα.

zxc