Δεκ 29 2014

Οι προγαμιαίες έρευνες σκοπό έχουν να εξακριβώσουν τον πρότερο βίο του μελλοντικού συζύγου. Για το σκοπό αυτό, ερευνώνται αν κατά το παρελθόν έχουν διαπραχθεί εγκλήματα, απάτες, αν έχουν αποκρυφτεί σημαντικά γεγονότα όπως άλλοι γάμοι, πτωχεύσεις, επαγγελματικές δραστηριότητες και την παρούσα οικογενειακή κατάσταση.

Ο προγαμιαίος έλεγχος, πολλές φορές ξεφεύγει από τη στενή έννοια της «προγαμιαίας έρευνας» και κατευθύνεται στον τομέα των παρακολουθήσεων συζύγων, καθώς ανακαλύπτονται στην πορεία της έρευνας σημαντικά πράγματα. Αρκετές φορές, έχουμε έρθει στη δυσάρεστη θέση να μεταφέρουμε στους ενδιαφερόμενους μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία έχουν έως τότε σχηματίσει για τον μελλοντικό του σύζυγο.

Τα γραφεία μας, διαθέτουν τις πηγές και τον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό ώστε αναλαμβάνει αποτελεσματικά και διακριτικά Προγαμιαίες έρευνες και τον έλεγχο του ιστορικού του προσώπου που σας ενδιαφέρει, και προ πάντων, ενεργούμε πάντα με εχεμύθεια, συνέπεια και διακριτικότητα.

Related news


About Author


(0) Readers Σχόλιαs


s are closed.

zxc