απιστιαΟι υποθέσεις μοιχείας – συζυγικής απιστίας αποτελούν ένα πολύ διαδεδομένο αλλά σύνθετο είδος ιδιωτικών ερευνών. Η υποψία ότι μπορεί κάποιο τρίτο πρόσωπο να έχει εισέλθει στη ζωή ενός εκ των δύο στο ζευγάρι, μπορεί να αποτελέσει τη σπίθα που θα κλονίσει την ευτυχία τους.

Οι αμφιβολίες που δημιουργούνται στο άτομο σε σχέση με την ακεραιότητα του/της συζύγου μπορεί να τον/την οδηγήσουν σε βεβιασμένες κινήσεις και λανθασμένες αποφάσεις.
Πρωτού προβείτε σε αυθαίρετα συμπεράσματα θα πρέπει να έχετε ελέγξει πλήρως την κατάσταση έτσι ώστε να βεβαιωθείτε τι ισχύει και τι όχι.

Οι άνθρωποι του γραφείου μας, μέσα από υπεύθυνες επαγγελματικές ενέργειες σε τέτοιου είδους υποθέσεις, φέρνουν στο φως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε να έχετε μία απόλυτα βέβαιη και ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης. Με απόλυτο σεβασμό και λεπτομέρια, φωτίζουμε κάθε πτυχή της υπόθεσης, αφήνοντας εκτός κάθε συναισθηματική εμπλοκή του εντολοδόχου μας.

Πρωτού αποκαλύψουμε στον άνθρωπο που μας εμπιστεύθηκε οποιοδήποτε πληροφορία, έχουμε κάνει πολλαπλό έλεγχο διασταύρωσης των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας.

zxc