Το γραφείο μας διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

Υπουργείο προστασίας του πολίτη – Ελληνικής Αστυνομίας τμήμα ανάλυσης και αντιμετώπισης του εγκλήματος αρ. αδείας 4891/7/1/202-ε’

Αδεια από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αρ. αδείας 4891/7/1/50-Γ

Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Συμβουλευτική των Εξαρτήσεων – Ναρκωτικά και Έφηβοι

Πιστοποιητικό του συλλόγου Ελλήνων ιδιωτικών ερευνητών (Ιδρυτικό μέλος Σ.Ε.Ν) αρ αδείας 22455/1999

Διεύθυνση Δημόσιας Ασφαλείας- Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκλήματος αρ αδείας 4891/7/1/50-Ι
Γραφεία Iδιωτικών Eρευνών –Nόμος 3206/2003/φεκ/299/α/23.12.2003

zxc